stockcharts תוכנת גרפים

אתר תוכנת גרפים בחינםעל האתראתר stockcharts מאפשר לנתח גרפים של מניות/ מדדים ועוד... בצורה פשוטה.
הוא 
 • גם מאפשר לראות אותם ויזואלית
 • גם מאפשר "להלביש" עליהם כל מיני אינדקטורים טכניים
 • גם מאפשר לצייר עליו.
אתר מצויין.

מציאת המניה

אחרי שנכנסתם לאתר תרשמו בתיבת החיפוש את המניה/ המדד/ וכד'.. שאתם מעוניינים לנתח אותם.

הצגה ודרך ההצגה

אחרי שכתבתם את הסמבול, אז
תסתכלו על ההצגה הראשונית  Chart Attributes

 • Range - לכמה זמן אתם רוצים את הנתונים, חצי שנה, שנה...
 • type - באיזה צורה אתם רוצים לראות את הנתונים. למשל OHLC
 • size - באיזה צורה אתם רוצים לראות את הנתונים - למשל 
  Landscape = מסך מלא
 • Volume: - איך אתם רוצים לראות את הווליום - למשל overlay
 • כדאי לסמן את כל ה Vים האפשרים
ללחוץ על update


הצגת overlays

בקובית ה overlays יש להחליט מה רוצים לראות. למשל:


 • EMA- 5
 • EMA-20
 • וגם bollinger bands להשאיר את ברירת המחדל 20,2

לעשות update


שינוי אינדיקטורים - indeicators

בקובית האינדקטורים להחליט  מה רוצים לשים:
למשל:
 • RSI
 • MACD
 • on balance volume

אפשרות הציור

אחרי שעשיתם את כל השלבים הקודמים, אתם יכולים להשתמש באפשרות לצייר על הגרף.

כלומר על המסך כרגע אתם רואים את הגרף עצמו. 


בשביל לצייר על הגרף יש
 • לשם כך יש ללכת מתחת לגרף עצמו
 • ללחוץ על Annotate ולחכות.
 • אחרי רגע יפתח גרף שאפשר לצייר עליו לקבוע קווי סופורט, התנגדות, מגמות וכד'
 • למעלה יש סרגל כלים שאיתו אפשר לצייר קווי סופורט, התנגדות, ועוד.

קישור