seeking alpha.

seekingalphaכותרת

seekingalpha הוא אתר שנותן מידע על הבורסה האמריקאית, וולסטריט. 
ניתן לקבל בו מידע יומי (ניוזלטר) על הנעשה בבורסה. 

בהמשך תכתב סקירה נרחבת על האתר