NYX

NYXעל החברה

בהמשך


קישורים

עסקאות אפשריות

אפשר להחזיק את המניה ולעשות קוורד קול - המניה נותנת דיוידנדים

אפשר גם לעשות אסטרטגיות לאופציות מכיוון שההבדל בין ה ask ל bid הוא קטן יחסית (כדאי לבדוק את הדברים בזמן אמת).