מניות ישראליות בנאסד"ק לפי סמלים של מניות

ישראליות בנאסדק לפי סמלים של מניות (חברות)

בורסה


אפשר למצוא הרבה מניות ישראליות בנאסד"ק  לפניכם רשימת המניות הישראליות בנאסדק. 

המניות מסודרות לפי שמות החברות הנסחרות בנאסדק לפי הסמלים  (symbol) שלהם. 
 אם אתם מעדיפים חלוקה אחרת של המניות הנסחרות בנדסק אז  אתם יכולים לקרוא גם על