מדד המחירים לצרכן - Consumer price index - ארצות הברית (בהמשך)

מדד המחירים לצרכן

הרעיון של מדד המחירים לצרכן

בהמשך


ניתוח התוצאות והשפעתן על השוק

יש להבין שפחות חשוב לדעת מה המספר של המדד, חשוב לדעת האם הוא עלה או ירד. 

בנוסף, חשוב לדעת מה היו הציפיות. אם פרסום המדד היה שונה ממה שחזור הדבר ישפיע על הבורסה (אופציות, מניות, חוזים עתידיים, ועוד).
קישורים