ADP מדד תעסוקה מקדים - ADP Employment Report - בהמשך

מדד תעסוקה מקדים ADP

נתוני התעסוקה של ADP

דוח התעסוקה הארצי של ADP  הוא דוח אשר מייצג נתונם על כ 400,000 עסקים ובערך כ 24 מיליון עובדים העובדים בכל ענפי התעשייה הפרטיים.

תדירות פרסום  נתוני התעסוקה של ADP 

נתוני התעסוקה ל ADP מתפרסמים פעם בחודש ( וזאת בשונה נתוני התעסוקה הארציים המתפרסמים מידי שבוע ביום שישי). 

לרוב, יומים לפני דוח התעסוקה של יום שישי. 

מדוע דוח ADP הוא חשוב למשקיעים

דוח ADP מתפרסם ככתוב פעם בחודש, הרי שהוא נותן מידע על הטון של נתוני התעסוקה לכל החודש. 

יש לשים לב שלא תמיד דוח נתוני התעסוקה החודשים שווה לדוח ADP .
כאשר דוח התעסוקה הוא שלילי(המשכרות גדלות בקצב איטי או שלילי) אז לרוב זה נותן סנטימנט שלילי לשוק המניות (בורסה).

הנתונים של דוח התעסוקה עם על החודש הקודם


נתוני דוח התעסוקה מתארים את החודש הקודם. 
למשל הנתונים שמתפרסמים בפברואר הם עבור חודש ינואר. 

על ADP

ADP (ראשי תיבות Automatic Data Processing, Inc) היא חברה פרטית להכנת משכורות.

קישורים

ADP באתר בלומברג