מסחר בורסה אמריקאית

בורסה אמריקאית

חלק זה של האתר מתייחס למדדים מרכזים ומניות ספציפיות אשר נסחרות בוולסטרייט.

למעשה, יש לשים לב שרוב האתר מכוון לבורסה האמריקאית (אופציות אמריקאיות, תוכנת TOS) ועוד. 

בוסף גם רשימת המונחים מתייחסת ברובה למסחר בשוק האמריקאי

מדדים ומניות שוק בורסה אמריקאית