קרנות הון סיכון

קרן הון סיכון 

קרנות הון סיכון תפסו בשנים האחרונות מקום מכובד בנוף הישראלי. 
בדפי המשנה מצד שמאל אפשר יהיה לקרוא על קרנות הון ישראליות וכאלה שהן שלוחה בינלאומית שקל קרנות הפועלת בארץ.