קרנות מחקות - קרנות נאמנות מחקות תעודות סל - בהמשך

קרנות מחקות 

הרעיון בהמשך

בינתים אפשר לקרוא כמה קישורים