כל עסקה יכולה להשתבש

עסקאות בבורסה יכולות להשתבש

כל עסקה, כולל העסקה הכי בטוחה, יכולה להשתבש.

אין עסקאות בטוחות בבורסה. כל עסקה בכל סטרייק (ובמיוחד עסקאות של אופציות) יכולות להשתבש. 

יש להיות בטוחים שניתן לעמוד במחיר של השתבשות העיסקה - דהיינו להיות מוכנים להפסיד את הכסף.