חודש ספטמבר בבורסה

ספטמברכותרת

ספטמבר ידוע כחודש של ירידות. כזה שמועד לפורענות. 
קשורות לכך הרבה אמונות. בהמשך נכתוב על כך יותר. 

במקביל יש לשים לב שמדובר באמונה. הרבה מחודשי ספטמבר היו חודשים של עליות.