בסוף החודש צפויה תנודתיות גדולה

כותרת


בסוף החודש צפויה תנודתיות גדולה. הדבר משפיע כמובן גם על האופציות בוולסטריט (ובבורסות אחרות) וגם על המניות. 


אפשר לנצל את התנודתיות לסגירת עסקאות ברווח. 

כדאי שלא להילחץ מהתנודתיות הזאת ולקבל החלטות שקולות שנובעות מהדברים האחרים שקרו באותו חודש ובצפי לחודש הבא.