אירועים מיוחדים בלוח השנה

אירועים מיוחדים בלוח השנה שמועדים לעליות או ירידות...

ישנם אירועים בלוח השנה שידועים בכך שקורים בהם דברים מסוימים בבורסה. כמובן כמו בכל הטיפים לבורסה הרי שאין בזה שום דבר וודאי. 
מדובר בדברים שקרו בעבר או באמונות שדברים עשויים לקרוא. 

בדפי המשנה מצד שמאל אפשר לקרוא על טיפים לבורסה שקשורים ללוח השנה.