לימוד ניתוח טכני - רעיונות ומלכודות

לשים לב בלימוד ניתוח טכני

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על הנושא של מלכודות בלימוד ניתוח טכני.

נכתוב על:
  • מי שמלמד מלמד עם הרבה ביטחון וסמכויות - קשור לביטחון יתר
  • האם מה שהיה הוא מה שיהיה?
  • להמנע מפעולות רק על סמך ניתוח טכני בלי להתחשב בדוחות כספיים
  • ועוד