obv - כניסה יציאה של כסף למניה - בורסה

OBV - כניסה / יציאה של כסף למ ניה

הרעיון

מתנד OBV מציין כניסה (או יציאה) של כסף לתוך המניה.
מדובר על מדד פופולרי (הוצג ב 1963) אשר בוחן את זרימת הכסף למניה. 

המדד מתבסס על מחיר המניה ועל ווליום המסחר. 

ניתן לראות בגרף מצבים של סטיות בין מחיר המניה לכמות הכסף שנכנסה אליה. 

מצבים מיוחדים שהמדד יכול להצביע עליהם הן מצבים כגון:
  • מחיר המניה עלה בצורה משמעותית אבל נערכו עסקאות בודדות
  • מחיר המניה ירד בצורה משמעותית אבל רק מעט כסף עזב את המניה
דרך חישוב OBV


דרך חישוב ה OBV -

  1. אם המחיר שבו נסגרה המניה הוא גדול מהמחיר שבו נסגרה המניה אתמול אז מוסיפים את ווליום המסחר (מחזור) OBV לOBV הקודם.
  2. אם המחיר שבו נסגרה המניה שווה למחיר שבו נסגרה המניה אתמול אז המחיר של OBV נשאר כפי שהיה.
  3. אם המחיר שבו נסגרה המניה הוא קטן  מהמחיר שבו נסגרה המניה אתמול אז מחסירים את ווליום המסחר (מחזור) OBV לOBV הקודם.
קישורים 

אנגלית