מספר מושגים ורעיונות הקשורים ל-ניתוח טכני

מושגים שיש להכיר

כאשר עוסקים בשיטה הטכנית לניתוח מניות יש להכיר מספר מושגים ורעיונות הקשורים לכך.

אפשר יהיה לקרוא על כך בדפי המשנה בצד שמאל
  • נפח  מסחר
  • מגמה ראשית
  • מגמה משנית
  • מגמה מינורית. 
  • קו תמיכה
  • קו התנגדות
  • מגמות 

ניתוח טכני