ניתוח טכני‏ > ‏התחלה‏ > ‏

מהו הניתוח הטכני - ומדוע כדאי להשתמש בו

ניתוח טכני מהוכמה מילים על ניתוח טכני

הניתוח הטכני הוא שיטה לניתוח התנהגות מניה (תעודת סל וכד') אשר משמשת לניבוי התנהגות המניה בעתיד. 
הניתוח הטכני מציע כלים כדי לגלות מתי כדאי לקנות או למכור את המניה. 

כלים של הניתוח הטכני

רוב הניתוח הטכני מתבסס על ניתוח המחירים על המחזור
הכלים הם לרוב קשורים לגרפים / תרשימים מסוגים שונים

מקורות היסטוריים של הניתוח הטכני

הניתוח הטכני קשור קשר אדוק לתיאורי הדאו שפותחה בתחילת המאה העשרים על ידי צארלס דאו


כמה הנחות של הניתוח הטכני


הנחה סמויה היא שההיסטוריה נוטה לחזור על עצמה. כלומר מה שהיה הוא מה שיהיה. 

הרעיון הוא לדעת מתי לקנות נייר ערך או למכור נייר ערך וזאת על סמך מגמות שמהעבר במצבים דומים.