מס על קרן נאמנות פטורה / מיסוי קרן נאמנות חייבת

מיסוי קרן נאמנות פטורה

קרן נאמנות פטורה

רווחים שהרווחתם בקרן נאמנות פטורה חייבים ב 20% מס

קרן נאמנות חייבת

רווחים שהרווחתם בקרן נאמנות חייבת משלמת בעצמה את המס, כך שאתם פטורים מלשלם מס עליה.