מס על דיבידנד

מס על דיבידנד

מס דיבידנד הוא מס שמוטל על בעלי מניות שקיבלו דיבדנד מהחברה.

(יש לבדוק את האחוזים ואת המידע המצוין כאן בזמן הרלוונטי - כלומר להתייעץ עם אנשי מקצוע)

תשלום מס כללית

באופן כללי תשלום המס קשור לשאלה מהו החלק שלכם במניות החברה. 

בעל מניות יותר מעשרה אחוז

בעל מניות שמחזיק יותר מעשר אחוז ממניות החברה צריך לשלם 25 אחוזים מהדיבידנד

בעל מניות פחות מעשרה אחוזים

בעל מניות שמחזיק מעט מניות צריך לשלם כ 20% מס

דיבידנד בחול

דיבידנד שאתם מקבלים כמשקיעים בחול עליכם לשלם מס שונה