מס רווחי הון - מס על רווחים בבורסה

מס רווחים - מס בורסה


כאשר סוחרים בבורסה (מניות/ אופציות אגח וכד') יש לשלם מס על הרווחים. 
לעתים ניתן להתקזז על ההפסדים. 
 מדובר על נושא מורכב שחשוב להתייעץ בו עם אנשי מקצוע.