12) יחידות 6-7 ועוד

מלאי, רכוש קבוע ועוד

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על הנושא  של מלאי, רכוש קבוע ועוד


תת-דפים (2): 6) מלאי 7. רכוש קבוע