ת. סיכומי קורסים אופ חשבונאות מימון ועוד

קורסים חשבונאות, מימון ועוד. סיכומים 

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על סיכומים שונים של קורסים שונים שקשורים לבורסה בנושאי חשבונאות, מימון ועוד.