ה. פירוט אסטרטגיות מרכזיות - אופציות

אסטרטגיות בשוק ההון. יוסברו בדפי המשנה בצד