Straddle בהמשך

Straddleהסבר

כאשר אנחנו צופים לתנועה גדולה במניה (למעלה או למטה - אנחנו לא יודעים) נשתמש בסטרדל
לרוב זה יקרה במניות שמועדות לכך וכאלה שלפני דוחות כספיים

משתתפים

  • לונג קול 
  • לונג פוט
גם הלונג קול וגם השורט קול יהיו ATM
  • הם יהיו לאותו חודש פקיעה
  • הם יהיו באותו מחיר

קישורים