Covered call

אסטרטגית Covered call 
קוורד קול היא אסטרטגיה מעניינת שאפשר להרוויח איתה כסף על בסיס קבוע עם סיכון מינימלי

הצגת ראשונית של העסקה

שחקנים ראשיים

 • נכס הבסיס (למשל מניה) - יש לקנות את נכס הבסיס או להחזיקו לפני תחילת העסקה
 • short call על נכס הבסיס - מכירת אופציית קול 

תחילת העסקה

 • לרוב העסקה הזאת מתפתחת כאשר קיים נכס הבסיס (מניה) וכותבים שורט קול (מוכרים את האופציה שורט קול)
 • יחד עם זאת אפשר להתחיל את העיסקה מההתחלה דהיינו לקנות את המניה ולמכור שורט קול.

יחס שווה בין נכס הבסיס לבין אופציית קול

 • יש לשים לב שכאשר מוכרים את השורט קול חייבים שתהיה כמות שווה של נכס הבסיס. 
  • למשל: למכור חוזר שורט קול על מניה כאשר יש בידיכם 100 מניות (כל חוזה שולט על 100 מניות)
  • מומלץ מאוד שלא למכור שורט קול בלי כיסוי (naked call)

מחירים בעסקה הרגילה (הקלאסית)

 • את השורט קול יש למכור במחיר שהוא מעל מחיר המניה

איזה מניות מתאימות לקוורד קול

כמובן שכל מניה שיש עליה אופציות טובות יכולה להתאים לעיסקה הזאת. 
יחד עם זאת אם אנחנו מתכוונים להחזיק במניה לאורך זמן עדיף לקחת מניות שמחלקות דיוידנד, כך שהכסף שיכנס לחשבון שלנו יגדל. 

טרנד אידאלי

העסקה יכולה להתאים לכל טרנד בשוק.

יחד עם זאת היא מתאימה במיוחד למצב שבו:
 • השוק הוא סטגנט - מדשדש
 • השוק הוא מעט בוליש - מצב שבו השוק עולה במקצת
 • השוק הוא מעט בריש - מצב שבו השוק יורד במקצת


רעיון
רעיון העסקה הוא פשוט.

הכסף שניכנס מהשורט קול מקטין את עלות המניה

מכירת השורט קול זוהי עסקת קרדיט (מקבלים כסף).
כאשר מוכרים את השורט קול מקבלים את הכסף מיד בתחילת העסקה - הכסף שמתקבל מקטין לנו את העלות של קניית המניה. 

שכר דירה חודשי

לעתים קוראים לעסקה הזאת עיסקה של השכרת מניות
בכל חודש כאשר האופציה שורט קול פוקעת הכסף שנכנס לכיס הוא שלנו בלי ההתחייבות.
במצב כזה אנחנו יכולים למכור שורט קול לחודש הבא.

כך אנחנו מקווים שהמניה תדשדש, אנחנו נמכור שורט קול בכל חודש ונרוויח כמעין שכר דירה חודש על המניה. נקודות יציאה

נקודת יציאה ראשונה - רווח מהעיסקה

נקודת יציאה ראשונה היא
 • אור כאשר האופציה פוקעת
 • או כאשר נכס הבסיס (המניה) עלה מעל הסטרייק של השורט קול (במצב כזה יהיה אסיימנט)


אפשרויות טרנד נוספות

חסרון של קוורדקול

מתי נעשה קוורד קול

נעשה קוורד קול מניות כאשר אנחנו מחזיקים מניות ו
 • אנחנו סבורים שהם לא ינועו חזק למעלה (אם עשינו קוורד קול והמניות נעו חזק למעלה אז בעצם לא נרוויח את מלו העליה שלהן
  • כאשר אנחנו מאמינים שהמניה מתומחרת במלואה (כלומר לא תעלה יותר) זה גם הזדמנות טובה לקוורד קול
 • שהמניה עומד, מדשדשת, ואנחנו רוצים להחזיק להרוויח מעצם ההחזקה שלנו בהן

קישורים

קצת "תיחכומים"מניות שאפשר לשקול לעשות להם קוונרד קול

הרעיון

אם בחרתם להחזיק מניות הרי שכדאי לעשות עליהם קוורד קול. 
כדאי לבחור מניות מבוססות (כאלה שלא יפלו) אשר מחלקות דיוידנד

דוגמאות למניות