ג. אסטרטגיות פשוטות

אסטרטגיות פשוטות - מסחר באופציות


באסטרטגיות פשוטות אני מתכוון לאסטרטגיות:
  • שיש להן שלושה שחקנים מרכזיים (או פחות)
  • בסיסיות - כאלה שקל להבין אותן