ערך הזמן של האופציה - Time value

ערך הזמן של אופציה

כותרת

ערך הזמן של אופציה הוא אחד מהרכיבים המרכיבים את מחיר האופציה

ערך הזמן בנוי משני רכיבים

ישנם שני רכיבים המרכיבים את ערך הזמן. 
  • מרכיב ההיוון
  • מרכיב התנודתיות

מרכיב ההיוון

ככל ששיעור הריבית הוא גדול יותר ו/או התקופה עד לפקיעת האופציה היא ארוכה יותר אז החלק היחסי של מרכיב ההיוון הוא גדול יותר. 

מרכיב התנודתיות

מרכיב התנודתיות קשור לסטיית התקן. 
ככל שסטיית התקן של נכס הבסיס (מניה) גבוהה יותר אז מרכיב התנודתיות יהיה גדול יותר. 

הרעיון הוא כמובן אינטואיטיבי מכיוון שככל שנכס הבסיס נע יותר (למעלה או למטה) אז יש יותר אי וודאות לגביו, ולפיכך האי וודאות מתגלם במחיר האופציה.

ערך זמן מקסימלי, מינמלי

  • כאשר האופציה נמצא בתוך הכסף אז ערך הזמן הוא הגדול ביותר
  • כאשר האופציה נמצאת מחוץ לכסף 
  • כאשר האופציה נמצאת בכסף