א. ממה מורכב מחיר האופציה: ערך פנימי, ערך הזמן

ממה מורכב מחיר האופציה

שני רכיבים למחיר האופציה

מחיר האופציה מורכב משני גורמים 

באופן כללי, ערך פנימי - פירושו סכום הכסף שהיה מקבל מחזיק האופציה אילו היה מממש את האופציה ברגע זה. 

באופן כללי, ערך הזמן - זהו ההשפעה של הזמן על מחיר האופציה. באופן פשוט אפשר לחשב את ערך הזמן דרך מחיר האופציה פחות הערך הפנימי.

מחיר האופציה לפי מיקומו ביחס לערך הבסיס

כאמור מחיר האופציה בנוי גם מהערך פנימי וגם מערך הזמן.

אופציה ITM

 • כאשר אופציה היא  בתוך הכסף אז מחיר האופציה מורכב
  • גם מערך פנימי וגם מערך הזמן

אופציה NTM

 • כאשר האופציה היא בכסף אז מחיר האופציה מורכב כולו 
  • ערך הזמן
  • (ערך פנימי שווה אפס)
  • לרוב, כאשר האופציה היא בכסף אז ערך הזמן של האופציה הוא הגבוה ביותר

אופציה OTM

 • כאשר אופציה היא מחוץ לכסף. מחיר האופציה מורכב כולו
  • מערך הזמן 
  • (ערך פנימי שווה אפס)
  • יש לשים לב שבמצב שערך האופציה היא OTM ערך הזמן הולך ופחות ככל שהאופציה היא יותר עמוק בתוך הכסף

מחיר האופציה מושפע ממחיר נכס הבסיס

בראש ובראשונה מחיר האופציה מורכב ממחיר נכס הבסיס. למשל מניה. 

כך למשל, בהנחה שכל המשתנים נשארים אותו דבר אז
 • כאשר מחיר המניה עולה, אז
 • וההפך: כאשר מחיר המניה יורד אז
  • מחיר אופצית פוט עולה
  • מחיר אופצית קול יורד