ערך פנימי של אופציה - Istrinsic Value

ערך הפנימי של אופציה 

כותרת

הערך הפנימי של האופציה הוא אחד הרכיבים המרכיבים את מחיר האופציה

דוגמאות


דוגמה אופצית פוטדוגמה אופצית קול