וגה / וגא VEGA יווניות

וגה/ וגא

וגא/ וגה

וגה משקפת את השינוי במחיר של האופציה כאשר סטיית התקן משתנה באחוז. או במילים אחרות וגה מודדת את התנודתיות - כלומר כיצד שינוי של אחוז במחיר התנודתיות קשור למחיר של האופציה.