גמא Gamma - יווניות

הסבר מהי גמא ויחסה לדלתא


גמא באופן כללי

גמא מודדת את השינוי של דלתא וזה כאשר מחיר נכס הבסיס (מניה) משתנה.

גמא של אופציית PUT שווה גמא של אופציית CALL 
(עבור אותו מחיר מימוש ובאותו מועד פקיעה).

השינוי של גמא

כמו שדלתא רגישה לשינויים באזור הכסף אז באיזור הכסף גמא גדולה ומחוץ לכסף או בתוך הכסף גמא נמוכה. 

באזור הכסף NTM

באזור הכסף גמא היא הגדולה ביותר וזאת מכיוון ש NDM דלתא הכי רגישה לשינוים (קצב השתנות הכי גדול)

אזור OTM OTM

באזורים אלה גמה הולכת ונעשית קטנה יותר כאשר היא מתרחקת יותר ויותר מאזור הכסף

מה עוד אומרת גמא

גמא היא למעשה מדד סיכון. 
  • גמא עם ערך גבוהה משקפת רמת סיכון גבוהה
  • גמא עם ערך נמוך משקפת רמת סיכון נמוכה. 

דוגמה
נניח שלאופציה יש גמה של 0.06 אז בכל נקודת עליה (או ירידה) של נכס הבסיס דלתה יעלה (או ירד) 0.06 דלתות. 

נניח שלדלתא אחת היה ערך של 0.45 (קול) והמניה (נכס הבסיס) עלה בנקודה אחת  אז הדלתא החדשה של האופציה תהיה 0.51.

גמא ווגה

גם גמא וגם ווגה יש מספר תכונות דומות
  • הן תמיד חיוביות (מגיעות למקסימום באזור הכסף)
  • הן מקסימליות באזור הכסף וקטנות ככל שמתרחקים משם (מחוץ לכסף ובתוך הכסף)
  • גמא  (וגה)  של אופציות קול שווה לגמא (וגה) של אופציות פוט (באותו סטרייק ולאותה תקופה).