דלתא - delta - Δ - יווניות

הסבר מהי דלתא ו"השפעתה" על מחיר אופציה = Δ

רישום דפי המשנה


דלתא באופן כללי

דלתא, delta, מודדת את השינוי במחיר האופציה כאשר מחיר נכס הבסיס משתנה. 

דלתא  הוא מספר המתאר את השינוי בערך האופציה כאשר נכס הבסיס משתנה 
 • למשל:
  • נניח ש
   • ערך המניה RIMM הוא 50
   • אופציה קול בסטרייק של 55 לחודש הקרוב שווה ל
   • הדלתה שלה שווה ל 0.4
  • פירוש הדבר
  • שאם המניה תעלה בדולר ותהיה שווה ל 1$
  • אז האופציה 

הטווח של דלתה

אופציות פוט


הדלתה של אופציות PUT יכולה לנוע בין אפס (0) לבין מינוס אחד (-1)

דלתה = 0

דלתא = 0  פירושה שאם המניה (נכס הבסיס) תעלה או תרד לא תהיה השפעה על האופציות
  • מצב זה הוא בעיקרו תיאורטי הוא נמצא כאשר הסטרייק של האופציה נמצאת עמוק מחוץ לכסף והאופציה היא לטווח קצר
דלתא =0.5-
 • דלתא = 0 פירושו שאם המניה תעלה בדולר מחיר האופציה ירד בחצי דולר
 • הדלתה = 0.5 זהו מצב שיכול להתקיים כשהאופציה היא ליד הכסף NTM

דלתא  = 1- (מינוס אחד)

 • דלתא =1- הוא מצב שבו אם המניה תעלה בדולר מחיר האופציה ירד בחצי דולר
 • דלתא 1- זהו מצב שהאופציה נמצא עמוק (יחסית) בתוך הכסף

אופציות קול

הדלתה של אופציות CALL יכולה לנוע בין אפס (0) לבין מינוס אחד (-1)

דלתא אופציית קול =0

כאשר הדלתא של אופצית קול = 0 פירוש הדבר שאם מחיר נכס הבסיס (מניה) יעלה בדולר אז הדבר לא ישפיע על מחיר המניה. 

כאשר הדלתה של אופצית קול =0 פירוש הדבר שהאופציה נמצאת הרחק מחוץ לכסף. (מצב תיאורטי).

דלתא אופצית קול = 0.5

כאשר הדלתא של אופציית קול = 0.5 פירוש הדבר שאם המניה תעלה בדולר מחיר אופצית הקול ירד בחצי דולר

מצב זה עשוי להתקיים כאשר האופציה נמצאת סביב הכסף/ ליד הכסף

דלתה של אופציית קול = 1

כאשר הדלתה של אופציית קול = 1 פירוש הדבר שכאשר המניה תעלה בדולר 
אז מחיר אופציית קול יעלה באחד
זהו מצב שהאופציה נמצאת עמוק בתוך הכסף.

כאשר האופציה היא עמוק מחוץ לכסף (למשל במקרה של קול האופציה מאוד נמוכה, אז שינוי במחיר 

מחיר נכס הבסיס 

ככל שמחיר נכס הבסיס הבסיס עולה אז

 • הדלתה של אופציות קול ינוע לכיוון 1
 • הדלתא של אופציות פוט ינוע לכיוון -1
כאשר מחיר נכס הבסיס יורד
 • הדלתה של אופצית קול ירד לכיוון אפס
 • הדלתא של אופציית פוט יעלה לכיוון 0

דלתא לא מדוייקת

יש לשים לב שדלתא היא לא מדויקת.
היא נותנת תוצאות יותר מדוייקת כאשר השינוי במחיר נכס הבסיס (מניה) הוא מינימלי. 
כאשר שינוי נכס הבסיס הוא גדול, אז דלתא ממש לא מדויק. 
במקרים כאלה אפשר להשתמש בגמה GAMMA

נראה שכאשר:

עבור אופציית קול
 • כאשר המחיר של המניה עולה אז הדלתה שחושבה קודם לכן תתברר כנמוכה יותר לעומת מחיר מחיר האופציה בפועל
  • כלומר מחיר האופציה בפועל יהיה גבוה יותר מהחישוב
 • כאשר המחיר של המניה יורד אז הדלתה שחושבה קודם לכן תתברר כגבוהה יותר לעומת מיר האופציה בפועל
  • כלומר מחיר האופציה בפועל יהיה נמוך יותר מהחישוב

חישוב דלתה

דלתה = Δ

דלתה היא נגזרת של פונקציית מחיר האופציה ביחס למחיר המניה. 


גמה ודלתא

דלתא חדשה = דלתא ישנה + גמה
גמה מודדת את השינוי בדלתא


קישורים