מחיר אופציות ב' - יווניות

יווניות

האותיות היווניות מודדות את הרגישות של מחיר האופציות כאשר משתנה אחד הפרמטרים. 
השימוש בהם הוא תאורטי ומתאים בעיקר לשינויים קטנים.
בהמשך יהיה אפשר לקרוא על כך יותר בדפי המשנה מצד שמאל.