ד. אסטרטגיות מורכבות

אסטרטגיות מורכבות



באסטרטגיות מורכבות הכוונה לאסטרטגיות אשר 
  • מורכבות מאסטרטגיות רגילות
  • קשות להבנה
  • וכד'



אסטרטגיות אופציות מורכבות


תת-דפים (1): Iron condor בהמשך