ד. אסטרטגיות מורכבות

אסטרטגיות מורכבותבאסטרטגיות מורכבות הכוונה לאסטרטגיות אשר 
  • מורכבות מאסטרטגיות רגילות
  • קשות להבנה
  • וכד'אסטרטגיות אופציות מורכבות


תת-דפים (1): Iron condor בהמשך