ו. קלנדר

עסקאות קלנדר

יש מספר עסקאות קלנדר עליהם יוסבר בהמשך בדפי המשנה מצד שמאל