שורט פוט - בהמשך

שורט פוט - מכירת אופציית 


הגדרה כללית

שורט פוט הוא..