השוואות והסברים נוספים - בהמשך

הסברים נוספים על חמשת השחקנים המרכזייםכפי שהוסבר במשחקי האופציות האמריקאיות (ובכלל) יש 5 שחקנים מרכזיים
לפני שלומדים את כל האסטרטגיות חשוב להבין את המנוחים הללו היטב

בהמשך נרחיב עוד על מושגים אלה. 

טבלה לונג/ שורט  לעומת פוט/קול
לונג
שורט
קונה/מוכר זכויות

אני קונה זכויות / ביטוח
אני מוכר זכויות/ ביטוח
פוט
קונה זכות למכור מניה
/
מתחייב לקנות מניה
אני קונה את הזכות למכור מניה במחיר מסויים ועד לתאריך ידוע מראש
אני מוכר ביטוח ומתחייב לקנות מניה במחיר מסוים עד לתאריך ידוע מראש
קול
קונה קונה זכות לקנות מניה
/
 מתחייב למכור  מניה
אני קונה את הזכות לקנות מניה במחיר מסוים ועד לתאריך ידוע מראש

אני מוכר ביטוח ומתחייב למכור מניה במחיר מסוים ועד לתאריך ידוע מראשלונג לעומת שורט long/ short: (לונג פוט ולונג קול לעומת שורט פוט ושורט קול)

כאשר מתייחסים לשורט short לעומת קול call  אנחנו מתייחסים למוכר ההתחיבות לעומת קונה ההתחיבות.

כאשר אנחנו אומרים שורט short פירושו מוכר התחייבות - זה שמקבל כסף תמורת ההתחיבות שלו וזה שמתחייב לעשות משהו תמורת ההתחיבות שלו.
 • שורט פוט short put פירושו התחייבות לקנות מניה במחיר מסוים ועד לתאריך מסוים
 • שורט קול short call פירושו התחייבות למכור מניה במחיר מסויים ועד לתאריך מסויים

כאשר אנחנו אומרים לונג long פרושו קונה ההתחיבות - זה שמשלם כסף תמורת זכות לקנות או למכור מניה. מדובר על זכות ולא על חובה
 • לונג פוט long put פירושו זכות למכור מניה במחיר מסוים ועד לתאריך מסויים
 • לונג קול long call פירושו זכות לקנות מניה במחיר מסוים ועד לתאריך מסויים


אפשר לקרוא על שורט short (שורט פוט, שורט קול)
אפשר לקרוא על לונג long (לונג פוט, לונג קול)

אפשר לקרוא על 4 אסטרטגיות  בסיסיות בהשקעה באופציות ויקיפדיה


שורט/ short: שורט פוט שורט קול short call, short put

 • כאשר אנחנו מדברים על שורט Short (למשל שורט קול / שורט פוט) אנחנו מדברים על כותב האופציה
 • כותב האופציה מקבל כסף מקונה האופציה
 • כותב האופציה מבטיח לקונה האופציה משהו
  • במקרה של שורט פוט/ short put -כותב האופציה מקבל כסף תמורת ההתחיבות שלו לקנות מניה במחיר מסוים ועד לתאריך מסויים (אפשר לדרוש ממנו גם לפני התאריך)
  • במקרה של שורט קול / short call - כותב האופציה מקבל כסף תמורת ההתחיבות שלו למכור מניה במחיר מסוים ועד לתאריך מסויים (אפשר לדרוש ממנו גם לפני התאריך)

 • כותב האופציה חייב לעמוד בהתחייבות שלו. אין לו אפשרות אחרות 

לונג / long לונג פוט לונג קולshort call, short put

 • כאשר אנחנו מדברים על לונג (לונג פוט, לונג קול) אנחנו מדברים על קונה האופציה
 • קונה האופציה משלם כסף לכותב האופציה
 • קונה האופציה מקבל הבטחה ממוכר האופציה
 • קונה אופציה קונה זכות
  • במקרה של לונג פוט/ long put -קונה האופציה משלם כסף תמורת הזכות הזכות שלו למכור מניה במחיר מסוים ועד לתאריך מסויים (אפשר לדרוש גם לפני סיום התאריך - יחד עם זאת הוא לא חייב לקנות את המניה
  • במקרה של לונג קול / long call - כותב האופציה מקבל כסף תמורת הזכות שלו לקנות מניה במחיר מסוים ועד לתאריך מסויים (אפשר לקנות גם לפני סיום התאריך - יחד עם זאת הוא לא חייב לקנות את המניה.

 • קונה האופציה קונה זכות.
 • קונה האופציה  לא חייב לקנות את האופציה. יש לו אפשרות בחירה