אקראיות משפיעה על רווחים בבורסה

גורם האקראיות 

בהמשך

אחד הדברים שגורמים לרווחים או להפסדים בורסה זה רמה של אקראיות. 

נסביר על כך בהמשך. 

בהמשך