value chain שרשרת הערך של פורטר

מודל שרשרת הערך של פורטר

תוכן

 1. 1 מודל שרשרת הערך של פורטר
  1. 1.1 איך בתור חברה יכולים לייצר ערך? – שרשרת הערך value chain
   1. 1.1.1 5 פעילויות עיקריות – קו היצור - primary activities
   2. 1.1.2 4       פעילויות תמיכה – תומכות בתהליך היצור - support activities
  2. 1.2 5 פעילויות עיקריות
   1. 1.2.1 א.     לוגיסטיקה נכנסת  - כמעין חומרי גלם - inbound logistics
   2. 1.2.2 ב.      תפעול – כמעין המוצר operations
   3. 1.2.3 ג.      לוגיסטיקה יוצאת - איך מביאים את המוצר ללקוח - outbound logistics
   4. 1.2.4 ד.      שיווק ומכירות - marketing and sales
   5. 1.2.5 ה.      שירות - service
  3. 1.3 4 פעילויות תמיכה
   1. 1.3.1 א.     רכש - procurement
   2. 1.3.2 ב.      פיתוח טכנולוגיות - technology development
   3. 1.3.3 ג.      משאבי אנוש - human resource management
   4. 1.3.4 ד.      תשתית ארגונית - firm infrastructure
  4. 1.4 שיפור ערך ללקוח על פי פוסטר
  5. 1.5 דוגמא: חברות שירותים דוגמה של שרשרת הערך של פורטר
   1. 1.5.1 א.     לוגיסטיקה נכנסת (כמעין חומרי הגלם)
   2. 1.5.2 ב.      תפעול (כמעין המוצר)
   3. 1.5.3 ג.      לוגיסטיקה יוצאת – איך מביאים את המוצר ללקוח
   4. 1.5.4 ד.      שיווק ומכירות
   5. 1.5.5 ה.      שירות לקוחות

איך בתור חברה יכולים לייצר ערך? – שרשרת הערך value chain

לפי פורטר אפשר לחלק כל חברה ל 9 פעילויות 

5 פעילויות עיקריות – קו היצור - primary activities

א.     לוגיסטיקה נכנסת

ב.     תפעול

ג.      לוגיסטיקה יוצאת

ד.      שיווק ומכירות

ה.     שירות

4       פעילויות תמיכה – תומכות בתהליך היצור - support activities

א.     תשתית ארגונית

ב.     משאבי אנוש

ג.      פיתוח טכנולוגיות

ד.      רכש

5 פעילויות עיקריות

א.     לוגיסטיקה נכנסת  - כמעין חומרי גלם - inbound logistics

מה שמביא את חומרי הגלם לרצפת היצור

למשל להביא גלגלים לרצפת יצור של מכוניות

ב.      תפעול – כמעין המוצר operations

לוקחים רכיבים ובונים את האוטו

ג.      לוגיסטיקה יוצאת - איך מביאים את המוצר ללקוח - outbound logistics

משאיות שלוקחת את המוצר ומביאות ללקוח

ד.      שיווק ומכירות - marketing and sales

ה.      שירות - service

שירות לקוחות, אחרי המכירה. (לא שירות מוצר)

 

4 פעילויות תמיכה

א.     רכש - procurement

למשל מי שקונה עטים לעובדים לכל הפעילויות שיוצרות ערך

כלומר תומך לכל התהליך

ב.      פיתוח טכנולוגיות - technology development

מחלקת טכנולוגיה.

·        משהו שיתמוך בכל תהליך היצור

ג.      משאבי אנוש - human resource management

תומך באנשים בכל התהליך.

·        למשל בבזק שולחים את כל המנהלים לעשות NBA באריאל

·        זה פיתוח של מנהלים בכל החברה

ד.      תשתית ארגונית - firm infrastructure

למשל שולחנות שמיועד לכל החלקים בשרשרת.


שיפור ערך ללקוח על פי פוסטר

פורטר אומר שאפשר לשפר את כל אחת מתשע הפעילויות בשביל לשפר את הערך ללקוח

§        למשל אם שולחים את המנהלים לעשות NBA  אז זה ישפיע ויעבדו יותר טוב ללקוחות והלקוח יקבל ערך טוב יותר

§        שיפור לוגיסטיקה יוצאת יגרום להוביל מוצר יותר יעיל/ זול

§        לוגיסטיקה נכנסת – כנ"ל

כלומר הרעיון ששיפור בכל אחד מהתהליכים יגרום לשיפור בערך הלקוח הסופי.

המודל לא הומצא על שירותים אלא על מוצרים. כלומר המודל מוצלח שמדברים על מוצר. הוא מכני ומאוד ברור להסביר אותו.

על חברות שירותים זה פחות ברור. אבל לרוב מנסים ליישם את זה על חברת שירותים


 

דוגמא: חברות שירותים דוגמה של שרשרת הערך של פורטר

חברת אל –על חברת שירותים

א.     לוגיסטיקה נכנסת (כמעין חומרי הגלם)

·        דלק

·        מטוס עצמו (קניית המטוס)

·        אוכל

·        דיילים

ב.      תפעול (כמעין המוצר)

·        הטיסה עצמה זה התפעול. הטיסה היא המוצר

·        זמן הטיסה הוא המוצר.

·        קניית סרטים למטוס, שיפור תפעול למטוס

·        שירות במטוס

·        שיפור איכות האוכל

ג.      לוגיסטיקה יוצאת – איך מביאים את המוצר ללקוח

·        זוהי הדרך להביא את המוצר ללקוח

·        האוטובוסים שמסיעים למטוס

·        או תהליך הצ'קניג של מזוודות (זה יכול להיות  או לוגיסטיקה נכנסת= תהליך שמביא את המוצר ללקוח)

·        (קשה למצוא לוגיסטיקה יוצאת לאל-על)

ד.      שיווק ומכירות

ה.      שירות לקוחות