מדד המצוקה - מדד העומס - The Misery index

כותרת

מדד The Misery index מדד כלכלי אשר פותח בשנות השישים על ידי אוקום  (Okum).


המדד סוכם את אחוז האבטלה במשק ואת האינפלציה. 


המדד משקף את רמת הלחץ הכללית שבו נתונים תושבי המדינה: כלומר הרעיון הוא שכאשר יש עליה בשיעורי האבטלה והאינפלציה הדבר יוצר מחיר כלכלי וחברתי למדינה. 

כאשר יש שינוי במדד המצוקה הדבר מצביע על כך שיש שיפור או החמרה במצב המשק. 

קישורים נוספים