Testing the Value of Customization: When Do Customers Really Prefer Products Tailored to Their Preferences?

מאמר - מתי לקוחות מעדיפים מוצרים שיתאימו להעדפות שלהם

 בחינת הערך של התאמה אישית

 השאלה של המאמר בחינת הערך של התאמה אישית:

מתי באמת מעדיפים הלקוחות מוצרים שנתפרו בהתאם להעדפה האישית שלהם?

·        המאמר שואל את השאלה מתי כדאי לחברה להתאים את ה מוצר ללקוח,  כלומר כמה כדאי להתאים לכל לקוח את המוצר.

המסקנה שלו היא שלחברה כדאי להתאים את המוצר ללקוח רק שלושת התנאים הבאים מתקיימים

(או במילים אחרות - לאסטרטגיית שיווק של התאמה אישית תועלת גבוהה יותר אם לצרכנים יש):

  1. תובנה טובה יותר על ההעדפות שלהם עצמם= אנשים יודעים מה הם מעדיפים=מה הם רוצים
    • למשל הם רוצים נעל צהובה עם גומי
  2. יכולת טובה יותר לבטא את ההעדפות שלהם
    • יכולים להגיד ליצרן מה הם רוצים
  3. מעורבות גדולה יותר במוצר
    • יהיו מוכנים לשלם על המוצר כאשר הם מעורבים בו.

 רק בהינתן שלושת התנאים המאמר ממליץ לעשות התאמה של המוצר ללקוח.