target market selection בחירת שוק מטרה - אסטרטגיה של חברה

בחירת שוק מטרה 

מילון מונחיםבחירת פלחי שוק - הרעיון

אחרי שפילחנו את השוק, נבחר פלח אחד מתוכם

לעתים נבחר פלח אחד, לפעמים נרצה את כל הפלחים, אפשר לפלח לכולם ולמכור את כולם. אפשר לפלח ולמכור רק חלק.

·        במקרה שהולכים לפנות לכולם אז רוצים לפנות לכל פלח לדרך שונה.

·        אם מוכרים לכולם אותו תמהיל שיווק, אז מה הטעם לפילוח.

אפשר שהחלטנו להתמקד באחד, ואחר כך עוד אחד, עוד שנים...

נניח שהחלטנו לפלח אחד, נבחר פלח הכי רווחי שיש לנו הכי הרבה סיכוי.

·        (יכול שוק גנן יכול להיות כל בעלי הגינות

·        אפשר לפלח רק לפי שכר

·        נבחר בהתחלה לפלח שמרוויחים רק 80 אלף שקל ומעלה

·        יכול להיות קטן,

·        למשל רק כפר שמריהו).

איך בוחרים - בחירת שוק מטרה = target market selection

דיאגרמה ראשונית - להבנה


 

פלח א

פלח ב

פלח ג

מוצר 1

 

 

 

מוצר 2

 

 

 

מוצר 3

 

 

 

1.     פלח יחיד –

עם מוצר יחיד

פלח א מוצר 1

 

פלח א

פלח ב

פלח ג

מוצר 1

V

 

 

מוצר 2

 

 

 

מוצר 3

 

 

 

 

2.     התמחות בררנית

כמה הפלחים, כל אחד עם מוצר שונה.

פלח א' מוצר 1

פלח ב מוצר 2

פלח ג מוצר 3

כלומר בוחרים כמה מהפלחים יכול להיות רק חלק מהפלחים נניח 2 מתוך 8

 

פלח א

פלח ב

פלח ג

מוצר 1

V

 

 

מוצר 2

 

V

 

מוצר 3

 

 

V

 

3.     התמחות במוצר

מוצר 1 לשלושת הפלחים בתמהיל שונה

 

פלח א

פלח ב

פלח ג

מוצר 1

V

V

V

מוצר 2

 

 

 

מוצר 3

 

 

 

 

4.     התמחות בשוק

פלח א שלושה מוצרים שונים 1,2,3,

 

פלח א

פלח ב

פלח ג

מוצר 1

V

 

 

מוצר 2

V

 

 

מוצר 3

V

 

 

 

5.     שירות שוק מלא

הרבה מוצרים להרבה פלחים, (הכל ביחד) אבל לכל אחד שונה

למשל מקדונלד, מוכרת לכל האוכלוסייה, האוכלוסייה מפולחת, מפלחים

 

פלח א

פלח ב

פלח ג

מוצר 1

V

V

V

מוצר 2

V

V

V

מוצר 3

V

V

V

שירות שוק מלא בשיווק לא מבודל

החברה מתעלמת מההבדלים בין פלחי השוק ופונה על השוק כולו בהצעה שיווקית אחת.

שיווק מבודל

החברה פועלת בכמה פלחי שוק ומעצבצת מוצרים שונים לכל פלח.


קישורים