split - פיצול מניות / ספליט

פיצול מניותהסבר פיצול מניות

פיצול מניות הוא מהלך טכני. (לרוב) מטרתו הוא להגדיל את הסחירות במניה. 


בסיום הפיצול לבעל המניות יש יותר מניות אבל הערך הנקוב שלהם זהה לערך הנקוב שהיה לו לפני הפיצול

דוגמה

  • אם מניה X היא בערך של 100
  • אם יתבצע פיצל למניה X ביחס של 1:2
  • עכשיו כל מניה היא בערך של 50
  • לכל מי שהיתה מניה אחת בערך של 100 יש לו עכשיו שתי מניות בערך של 50 כל אחת

היתרון בפיצול מניות

לרוב, כאשר מפצלים מניה אז המניה הופכת להיות יותר סחירה. (יותר זול לקנות אותה).


ניצול פיצול מניות

לעתים אנשים לא יודעים שהמניה הולכת להתפצל (למרות שהידע נמצא בשוק). לפיכך הם נותנים הוראה לקנות את המניה במחיר מסויים (נמוך ממחירה כעת). 
הדבר גורם לכך שהפיצול מעלה את מחיר המניה באופן מלאכותי לזמן קצר וזאת עד לאיזון מחודש. 

בנוסף, יש ציפיה שהפיצול יגדיל את הסחירות של המניה דבר שיעלה את ערכה. 

מתי יתבצע פיצול מניות הבא?