Small Cap =מניות עם שווי שוק נמוך

Small Cap - מניות עם שווי שוק נמוך

הרעיון 

המונח Small Cap מתייחס למניות עם שווי שוק נמוך. 

לרוב בבורסה האמריקאית מדובר על מניות השוות בין 300מיליון דולר לבין 2ביליון דולר. 

תעודות סל

לעתים מניות ממד היתר יכולות להתאים להיות מניות Small Cap
תעודת הסל TNA - היא תעודה ממונפת על מניות Small Cap פי שלוש
קישורים