skimming pricing penetration pricing המחרת חדירה המחרת גריפה

המחרת גריפה, המחרת חדירה

כאשר משווקים מוצר חדש לשוק ישנן שתי גישות לתמחר את המוצר החדש - ראו גם שיטות המחרה

1.     המחרת חדירה- המחרת מחירים נמוכים

הולכים בכוונה עם מחירים נמוכים כדי לכבוש פלחי שוק כמה שיותר גדולים

2.     המחרת גריפה

להיכנס במחיר גבוה.

·        למשל מוצר ייחודי, - אסטרטגית של אפל.

חברות טכנולוגיה עם טכנולוגיה חדשה נכנסות עם מחירים גבוהים בשביל לגרוף את מירב הרווחים, ורק במהלך הזמן מורידות את המחיר עוד ועוד.

יש הגיון בגריפת השוק כי

1.     קיים ביקוש שוטף בקרב מספיק של קונים

2.     עלויות היצור ליחידה בהיקפי יצור קטנים הן לא גבוהות עד כדי כך שהן מבטלות את היתרון שבדרישת המחיר הגבוה שאפשר לקבל

3.     המחיר ההתחלתי הגבוה לא מושך אל השוק מתחרים נוספים

המחיר הגבוה משדר תדמית של מוצר עדיף

ראו גם שיטות המחרה