service differentiation בידול שירותים

איך מבדלים שירותים (כמוצר) 

קושי לבדל שירותים 

לבדל  שירותים יותר קשה מלבדל מוצר מוחשי.

·        גבינה לבנה יש טעם אחר

·        שירות הובלות למשל אותו דבר אז קשה לבדל שירות

בידול שירותים נסתכל על

·        דרך שבה ניתן השירות

·        תדמית (אין בשקף) נשתמש  בחברות שירותים

·        הדרכה – שירותים נוספים לשירות העיקרי

§        טיפולים ברכב במוסך המרכזי, שולחים יום קודם SMS  שיש טיפול, זה טאצ' נחמד. זה משהו ששונה. כי אין את זה במוסך שונה


ניתן לבדל שירותים על פני הפרמטרים הבאים:

בידול שירותים

קלות הזמנה

אספקה

התקנה

הדרכת לקוחות

ייעוץ לקוחות

תחזוקה ותיקונים

החזרות