service שירותים - מוצר שירותים

מוצר שירותים 


שירותים, קשור במוצר

·        אחוז גדול ממה שנמכר זה לא מוצרים פיזים אלא שירותים 

·      למעשה  93% מהתל"ג בארצות הברית זה שירותים

אולם כשמסתכלים על כל תורת השיווק, היא נכתבה על מוצרים פיזיים,

·        לפעמים, כמו שרשרת הערך של פורטר, קשה היה להתאים את המודל לשירותים

  • בשנים האחרונות יש מחקר אגרסיבי בנושא שירותים.
ראו מאפייני שרותים