segmentation פילוח

פילוח


מה זה פילוח באופן כלי  ומשתני פילוח

תהליך של פילוח הוא תהליך של חלוקה. חלוקה של השוק.

עוד לפני שבוחרים למי לפנות בשיווק שלנו יש צורך לחלק את השוק.

למשל, אפשר לחלק את השוק לפי:

o       גיל - -16, 19-50, 52-

o       מגדר – זכר נקבה

o       תואר /בלי תואר

זה נקרא משתנה פילוח.

נבחר משתנה אחד ולא בשני כי שלושת הפלחים מתנהגים שונה

פילוח נכון הוא שכל אחד מהפלחים מגיב שונה לכל תמהיל שיווק

·        אם מוכרים סלולר שעולה 200 שח, הפצה נמכר ב ACE ומפורסם בישראל היום, אז

o       האוכלוסיה של עד גיל 18 תצרוך ממנו נניח 1000 חתיכות.

o        19-50 10 חתיכות

o       50 ומעלה 2 חתיכות –

·         אם זה המצב זהו פילוח מצוין.

כי לתמהיל שיווק הזה כל אחד מגיב שונה. כלומר פונה שונה לשתי הקבוצות האחרות.

פילוח לא נכון

לעומת זאת אותו תמהיל בדיוק לפילוח ז/ נ ונראה שגברים ונשים קונים 500 כל אחד

זהו פילוח לא טוב, כי הפלחים שיצרנו מגיבים אותו דבר למוצר. והם לא שונים אחד מהשני בהבט של המוצר הזה. כלומר מגדר הוא לא משתנה פילוח טוב (בהקשר זה)

איך לפלח

הדילמה הקשה זה איך לפלח. צריך לבחור את המשתנים שיגרמו לאוכלוסיה להיות שונה בהתייחסות שלה למוצר. מוצר אחד משתנה א' מוצר שני משתנה ב'

כמובן אפשר לקחת לגם גיל וגם משתנה מגורים (אפשר לפלח לכל מיני פלחים)

פניה לפלחים

אחרי שפילחנו את האוכלוסייה – אפשר לפנות לחלק מהפלחים

כלומר אפשר לבחור לפנות לאחד מהפלחים, או לפנות לכל הפלחים, אבל אם מחליטים שפונים לשלושת הפלחים אז צרים לפנות לכל אחד מהם בתמהיל שיווק שונה.

למשל

·        לגיל צעיר סלקום 1

·        לגיל בינוני סלקום 2

·        לגיל שלישי סלקום 3

אם לכולם אותו תמהיל שיווק  פירוש הדבר שלא פילחנו נכון

זהו תהליך שנקרא בחירת שוק המטרה

קישורים חשובים