Roic - תשואה להון מושקע

תשואה להון מושקע


מה זה תשואה להון מושקע

תשואה להון משוקע הוא בעצם התשואה שהעסק מרוויח על המזומנים שהוא משקיע בתוך עצמו. 
החישוב הוא שנתי

במילים אחרות מדובר בכמה כסף החברה עשתה השנה מחולק בהון שהיא השקיעה בהתחלה. 

תשואה להון מושקע = הרווח כשהוא מחולק להון (הון במקרה זה שווה לכל הנכסים פחות החובות פחות המזומנים שהיא מחזיקה). 
כלומר:
  • כמה כסף החברה עשתה מסך  כסף שהיא משתמשת בו (בגלל זה לא מחשבים את המזומנים ולא את החובות)
  • כלומר מדובר על תשואה להשקעה. מתוך הכסף שמשתמשים בו לעשות כסף כמה כסף החברה עשתה...אפשר לראות בתשואה להון משוקע כמדד ליעילות שבה החברה משתמשת בכסף שלה. 

כדאי להסתכל על התשואה להון משוקע בחישוב שלה באחוזים. 

התשואה להון מושקע מוצגת תמיד באחוזים. 

הספר חוק מספר 1

בספר חוק מספר אחד כותב פיל טאון שהתשואה הון מושקע כדאי שהיא תהיה מעל 10%  ב 10 שנים האחרונות ועדיף שהיא תעלה. (אם רוצים לשקול לקנות חברה מסוימת).

לפי הספר חוק מספר אחת הנתון הזה הוא החשוב ביותר: "אם לעסק אין תשואה טובה ויציבה להון המושקע (מעל 10 אחוזים בשנה בממוצע בעשר השנים האחרונות) חפשו עסק אחר"..

דוגמאות

CSCO

אם מסתכלים ב MSN תחת Research תחת Financial Results תחת Key Ratios ניתן למצוא נתונים שונים. 
  • אם מסתכלים על Investment Returns מגלים את Return On Equity לשנה וגם לחמש שנים.