push strategy vs pull strategy אסטרטגיית דחיפה, אסטרטגיית משיכה

אסטרטגיה דחיפה ואסטרטגית משיכה

אופציה א – אסטרטגיית דחיפה

המוצר מגיע ללקוח

כלומר יש סוגי מוצרים שבהם היצרן דוחף את המוצר ללקוח

·        למשל אם מתקשרים הביתה, ומנסים להציע למנוי לידיעות אחרונות = זה פוש אסטרטגיה = אסטרטגית דחיפה.

o       החברה פונה לטלמרקטינג, ואז הטלקמרקטינג מוכרים לו את המנוי

·        למשל = איש מכירות שבא הבייתה ומוכר

כמה חשוב בתהליך כזה שיהיה פרסום?

פחות חשוב

כי באים אל הקונה הביתה

אופציה  ב= אסטרטגיית משיכה

יש חשיבות שהיצרן יפעיל פרסום על הלקוח

o       הלקוח מגיע לקחת את המוצר,

o       למשל למשוך את המוצר מהסופר

רוב המוצרים הם כאלה, מכוניות, מוצרי חשמל.

ברוב המוצרים הלקוח מושך את הקניה , וזוהי אסטרטגית משיכה,

o    למשל ספר, מטפל בשיאצו